1. Reiseopplysninger
3. Kontaktopplysninger
4. Betaling
Viktig informasjon:
For å ha garantert plass og sikre at ferje/båt stopper på ditt stoppested anbefaler vi på det sterkeste å bestille plass på forhånd.
Ryfylkeferjen, rute 580: midlertidig løsning for frakt av gods/kjøretøy til Brimse kai pga. utbedringsarbeid på kaien.