1. Reiseopplysninger
3. Kontaktopplysninger
4. Betaling
* Regjeringen har gjenåpnet kollektivtrafikken. Velkommen ombord, vi gleder oss til å se deg! Midlertidig Covid ordning som nettrabatt ved billettkjøp (med Vipps, Visa kort og MasterCard) for kjøretøy er nå tatt bort. Regjeringens Covid tiltak som bla. nedsatt moms på reiser til 6% tilbakeføres til normalen som er 12% fra 1. oktober.