1. Reiseopplysninger
3. Kontaktopplysninger
4. Betaling
Info Ryfylkeferjen, 24/1: På rute 580 og 590 kan det inntil videre kun bestilles frem t.o.m. søndag 2. mai.
* Info Utsirabåten, 14/4 12:50:
MS Utsira er på årlig verkstedopphold fra søndag kveld 2/5 19:00 til fredag kveld 14/5 19:00.  Det blir benyttet vanlig passasjerbåt i nevnte periode som ikke tar kjøretøy / mc.
*
Info 24/11-20: Reservasjon med Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto er for tiden tatt vekk for å minske fysisk kontakt mellom de reisende og mannskap i henhold til Covid-19 smitteverntiltak. Kjøp billetter i henhold til midlertidig ordning nedenfor.