1. Reiseopplysninger
3. Kontaktopplysninger
4. Betaling
Viktig informasjon:
Lysevegen: vi gjør oppmerksom på at veien til/fra Lysebotn - Sirdal er vinterstengt til medio mai.
Ryfylkeferjen, rute 580: midlertidig løsning for frakt av gods/kjøretøy til Brimse kai pga. utbedringsarbeid på kaien.