1. Reiseopplysninger
3. Kontaktopplysninger
4. Betaling
INFO COVID-19: Grunnet høye smittetall i regionen er det innført påbud om bruk av munnbind i kollektivtransporten inntil videre. Alle passasjerer over 12 år som oppholder seg i salong om bord i fartøy skal bruke munnbind.
*
Midlertidig løsning for frakt av gods/kjøretøy til Brimse kai pga. utbedringsarbeid på kaien, se informasjon.