1. Reiseopplysninger
3. Kontaktopplysninger
4. Betaling
Info Røværruten: Det blir normal drift f.o.m. avgang 10:40.
Info Saudaruten:
Grunnet is i Saudafjorden blir det "buss for båt" mellom Sauda og Ropeid (og motsatt) inntil videre. Bussen stopper ikke for påstigning eller avstigning mellom Sauda kai og Ropeid kai.
* Info Ryfylkeferjen, oppdatert 29/11:
Fra lørdag 30/10 har MF Sveio (og delvis MS Lysefjord) betjent ruten pga. planlagt verkstedopphold for MF Rygerfjell, som dessverre tar lengre tid en planlagt. Alle bestillinger må utføres til tlf. 90291406 senest innen 09:00 aktuell reisedag. Reisende til/fra Fister og Østhusvik må bruke hhv. Tau og Judaberg ferjekai.