1. Reiseopplysninger
3. Kontaktopplysninger
4. Betaling
INFO COVID-19: Grunnet høye smittetall i regionen er det innført påbud om bruk av munnbind i kollektivtransporten inntil videre. Alle passasjerer over 12 år som oppholder seg i salong om bord i fartøy skal bruke munnbind.
Finnøyferjene 16/1 20:05: Rute 1 innstiller alle anløp av Halsnøy ut kvelden. Normal drift fra rutestart i morgen.
Utsira ruten 16/1 19:40: MS Utsira har pga. værforholdene vært nødt til å innstille avgangen 19:15 Haugesund - Røvær. Derav er også avgangen mandag 17/1 6:30 fra Utsira - Haugesund innstilt.
Finnøyferjene 15/1 12:20: Rute 1 kan ikke ta med kjøretøy over 3,4 meter høyde til og fra Helgøy og Halsnøy.
*
Midlertidig løsning for frakt av gods/kjøretøy til Brimse kai pga. utbedringsarbeid på kaien, se informasjon.