Vilkår for billettkjøp, og reservasjon med Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto.

Bestilling og oppmøte

Muligheten til å kjøpe billett til:
- Ryfylke passasjerbåtene og Utsira ferjen (rute 350), opphører 30 minutter før avgang fra rutens startpunkt.
- Feøy- og Røvær passasjerbåtene (rute 700) opphører 40 minutter før avgang fra hvert avgangssted.
- Lysefjord ferjene (rute 560 og 563) og Lysefjord passasjerbåten (rute 561) opphører 120 minutter før avgang fra rutens startpunkt.
- Ryfylkeferjen (rute 580) opphører 120 minutter før avgang fra hvert avgangssted. For rute 590 (godsferjen Stavanger - Byøyene - Hommersåk) må bestillinger utføres senest innen 11:30 reisedagen.
Alle billettkjøp må også være gjennomført innen nevnte tidspunkter.

Reisende (hele reisefølget) med forhåndskjøpt/-reservert billett må møte opp senest 10 minutter før avgang ved landgangen for å beholde plassen din. Reisende med kjøretøy til/fra Utsira må møte opp senest 20 minutter før avgang for å beholde plassen din. Etter den tid stiller en på lik linje med øvrige reisende uten forhåndskjøpt/-reservert billett. Reisende som har reservert billetter med Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto eller 0,- billett (gratis ferje) og som ikke møter opp til avgang, faktureres 75% av pris på enkeltbillett.

Når værforholdene (eller øvrige omstendigheter) tilsier det kan MS Utsira ha problemer med å legge til ved hoved ferjeleiet Utsira nord (Nordevågen). MS Utsira kan da anløpe ferjeleiet Utsira sør (Sørevågen) i stedet. Ved slike situasjoner vil det være varsling til kunder.

Billett

Billetten kan kun benyttes på oppgitt reisestrekning og avganger de er bestilt for, dette gjelder også for returreise. Du som kunde må selv sørge for at du bestiller til rett reisestrekning, for rett antall reisende, rett billettkategori, dato og avgang. For eventuell avbestilling/refusjon, se avsnittene om «Avbestilling/endring/refusjon».

Gyldig billett, på papir eller i PDF-format på digital enhet, må framvises før ombordstigning. Reisende som har registrert en fast reisestrekning med Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto, skal lese av Kolumbuskort med nok verdi ved ombordstigning. De som ikke har registrert en fast reisestrekning, må lese av Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto med nok verdi hos båtmannskapet. Andre typer billettformat eller voucher er ikke tillatt.

Dersom den reisende viser billetten digitalt med mobiltelefon/nettbrett, må billetten til enhver tid i løpet av reisen kunne framvises. Du må selv sørge for å ha tilstrekkelig batteri og nettdekning om du skal fremvise billett digitalt. Ødelagt skjerm som vanskeliggjør eller hindrer avlesing godtas ikke.

Dersom du ikke kan fremvise billett, anses det som å reise uten gyldig billett. Reisende som ikke kan framlegge gyldig billett, stiller på lik linje med øvrige reisende uten forhåndskjøpt/-reservert billett. Ny billett kan kjøpes om bord dersom det er ledig plass.

Rabatt ved nettbestilling

På voksen enkeltbillett får du 25% rabatt til Feøy-, Røvær- og Ryfylke hurtigbåtene når du bestiller og betaler billett på nett. På voksen enkeltbillett får du 17% rabatt til Lysefjord ferjen når du bestiller og betaler billett på nett. Billetten må betales med Visa-/MasterCard kort, Vipps eller reserveres med ditt Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto.

På kjøretøy får du 40% rabatt med Kolumbuskort med Bedriftskonto og 50% rabatt med Kolumbuskort med Reisepenger på Lysefjord ferjen når du reserverer med ditt Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto.

Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto med nok verdi må medbringes på reisen og betalingen skjer om bord i båten.

Grupperabatt med passasjerbåtene til Lysefjorden, Feøy, Røvær og Ryfylke

Tolv betalende personer eller flere, som kjøper billett samlet og betaler med Visa-/MasterCard kort eller Vipps, får 50% nettrabatt på voksen enkeltbillett. Muligheten til å kjøpe billett med grupperabatt gjelder kun på nett, og opphører 24 timer før avgang. Bestillingen må også være gjennomført innen nevnte tidspunkt.

Grupperabatt på ferjen til Lysefjorden

Grupperabatt og rabatt ved nettbestilling er den samme, 17% på voksen enkeltbillett.

Sykkel

Det kan reserveres plass for sykler. Det kan reserveres 1 sykkel per betalende. Sykkel er gratis.

Moderasjonsbevis / legitimasjon

Ved kjøp av rabattert billett må den reisende ha med seg gyldig dokumentasjon/legitimasjon som beviser at vedkommende har rett på rabatt.

Ledsager

Ledsagere til funksjonshemmede reiser gratis ved å framvise ledsagerbevis utstedt av kommunen eller Statens sentralteam for døvblinde.

Barn som reiser alene

Se vår informasjonsside Barn som reiser alene på kolumbus.no for utfyllende regler og avtaleskjema.

Problemer med billett

Ved problemer med mottak av billett, må den reisende ta kontakt på e-post for å få tilsendt ny billett. Husk å oppgi reisedato og navn på den reisende. Problemer med betaling/bankkort må tas opp med den aktuelle banken/kredittkortselskapet.

Vilkår som gjelder reise med kjøretøy på Lysefjord ferjen (MF Sveio)

For godstransport, kajakk, kano, transport av varer og forsendelse av tilhenger uten følgebil så bestilles dette direkte til Lysefjord ferjen MF Sveio.

Den reisende må selv ha sørget for å ha kjøpt billett til rett type kjøretøy. Dersom reisende har oppgitt feil kategori (lengde/tonn/type) av kjøretøyet, og det ikke er ledig kapasitet på Lysefjord ferjen (MF Sveio), frafaller retten til ombordkjøring og refusjon av billetten.

Reisende må beherske ombord- og ilandkjøring av kjøretøyet sitt selv. Båtmannskapet har ikke lov til å gjøre dette for den reisende. 

For de som reiser til Lysebotn og har tenkt å kjøre/gå Fv4224 til Sirdal som er en vinterstengt vei, så informerer vi om at Kolumbus AS eller Norled AS ikke er veiholder eller ansvarlig for når veien åpnes/stenges, de som har tenkt å kjøre/gå strekningen må følge med på vegvesen.no sine sider om ferdsel er mulig.

Vilkår som gjelder reise med kjøretøy på MS Utsira

For godstransport, transport av varer og forsendelse av tilhenger uten følgebil så bestilles dette direkte til MS Utsira på telefon 918 81 565. Reisende med kjøretøy til/fra Utsira må møte opp senest 20 minutter før avgang. Dette er en ferje med inn- og utkjøring i samme ende av båten. Reisende må beherske å rygge bilen sin selv. Båtmannskapet har ikke lov til å gjøre dette for den reisende.

Den reisende må selv ha sørget for å ha kjøpt billett til rett type kjøretøy. Dersom reisende har oppgitt feil kategori (lengde/høyde/type) av kjøretøyet, og det ikke er ledig kapasitet på MS Utsira, frafaller retten til ombordkjøring og refusjon av billetten.

Avbestilling, endring eller refusjon for billettkjøp

Billetten kan ikke byttes/endres, men den kan avbestilles. Hvis billetten avbestilles på vår nettside innen tre timer før avreise, får du 90% av billettprisen refundert. Hvis billetten avbestilles på vår nettside innen en time før avreise, får du 55% av billettprisen refundert. Det gis ingen refusjon for billetter som avbestilles mindre enn en time før avreise.

Tur/retur billetter har eget billettnummer for "utreise" og eget billettnummer for "returreise". Du kan avbestille utreise eller returreise helt uavhengig av hverandre hvis behov iht. våre avbestillingsfrister. Eller du kan avbestille hele din tur/retur reise samtidig, avbestillingsfrister iht. avreisetidspunkt behandler vi adskilt hver for seg for tur og retur reise.

Beløpet som refunderes går tilbake til Vipps / Visa / MasterCard kortet/kontoen som ble benyttet ved billettkjøpet. Tapte reiseutgifter må tas via egen avbestillings- eller reiseforsikring.

Avbestilling eller endring av reservasjon gjort med Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto

Billetten kan ikke byttes/endres, men den kan avbestilles. Reisende bes om å utføre avbestillinger på vår nettside i god tid før avreise.

Tur/retur billetter har eget billettnummer for "utreise" og "returreise". Du kan avbestille utreise eller returreise helt uavhengig av hverandre hvis behov iht. våre avbestillingsfrister. Eller du kan avbestille hele din tur/retur reise samtidig.

Tapte reiseutgifter må tas via egen avbestillings- eller reiseforsikring.

Reisende som har reservert billetter med Kolumbuskort med Reisepenger/Bedriftskonto eller 0,- billett (gratis ferje) og som ikke møter opp til avgang, faktureres 75% av pris på enkeltbillett.

Misbruk

Vi gjør oppmerksom på at reisende kan bli holdt ansvarlige for eventuelle økonomisk tap selskapet lider som følge av misbruk av kjøpte billetter og/eller innvilget moderasjon. Gyldig billett og legitimasjon (ved kjøp av rabattert billett) skal oppbevares under hele reisen og framvises uoppfordret ved kontroll.

Kontrollør har når som helst rett til å be om å få se gyldig billett og legitimasjon, og kontrolløren plikter å ilegge gebyr dersom disse dokumentene ikke kan framvises. Billetter som misbrukes, kan inndras.

Personvern

Her finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Reisegaranti

Her finner du informasjon om reisegaranti.


Stavanger 25.02.2024

Transportvilkår

Transportvilkårene finnes om bord. Transportselskapet sier fra seg alt ansvar for tap av liv, skade på person, tap / skade på reisegods og forsinkelser som sjøloven § 431 gir rett til. Ellers svarer transportselskapet etter sjøloven § 418-419. Søksmål kan bare reises på steder som står i sjøloven § 429.