Vilkår for reservasjon med Kolumbuskort (med 30-dagers billett) og Kolumbus billettapp (med 30-dagers HJH-, Kombi- eller Ungdomsbillett).

Hvem kan reservere

Reisende med Kolumbuskort (med 30-dagersbillett) og Kolumbus billettapp (med 30-dagers HJH-, Kombi- eller Ungdomsbillett) kan reservere plass på vår nettside. Mobil enhet med Kolumbus billettapp, eller Kolumbuskort med gyldig 30-dagers billett for oppgitt reisestrekning må medbringes på reisen.

Bestilling og oppmøte

Muligheten til å reservere billett til:
- Ryfylke hurtigbåtene og Utsira ferjen (rute 350), opphører 30 minutter før avgang fra rutens startpunkt.
- Feøy- og Røvær hurtigbåtene (rute 700) opphører 40 minutter før avgang fra hvert avgangssted.
- Lysefjord ferjen (rute 560) opphører 60 minutter før avgang fra rutens startpunkt.
- Ryfylkeferjen (rute 580) opphører 60 minutter før avgang fra hvert avgangssted. For rute 590 (godsferjen Stavanger - byøyene - Hommersåk) må bestillinger utføres senest innen 11:30 reisedagen.
Alle reservasjoner må også være gjennomført innen nevnte tidspunkter.

Reisende (hele reisefølget) med forhåndsreservert billett må møte opp senest 10 minutter før avgang ved landgangen for å beholde plassen din. Etter den tid stiller en på lik linje med øvrige reisende uten forhåndskjøpt/-reservert billett. Reisende som har reservert billetter med Kolumbuskort (med 30-dagersbillett), Kolumbus billettapp (med 30-dagers HJH-, Kombi- eller Ungdomsbillett) eller 0,- billett (gratis ferje) og ikke møter opp til avgang, faktureres 75% av pris på enkeltbillett.

Når værforholdene (eller øvrige omstendigheter) tilsier det kan MS Utsira ha problemer med å legge til ved hoved ferjeleiet Utsira nord (Nordevågen). MS Utsira kan da anløpe ferjeleiet Utsira sør (Sørevågen) i stedet. Ved slike situasjoner vil det være varsling til kunder.

Billett

Billetten kan kun benyttes på oppgitt reisestrekning og avgang de er bestilt for, dette gjelder også for returreise. Du som kunde må selv sørge for at du bestiller til rett reisestrekning, for rett antall reisende, rett billettkategori, dato og avgang. For eventuell avbestilling, se avsnittene om «Avbestilling/endring».

Gyldig billett, på papir eller i PDF-format på digital enhet, må framvises ved ombordstigning. Andre typer billettformat eller voucher er ikke tillatt. Reisende med gyldig 30-dagersbillett skal lese av gyldig Kolumbuskort med oppgitt kortnummer ved ombordstigning.

Dersom den reisende viser billetten digitalt med mobiltelefon/nettbrett, må billetten til enhver tid i løpet av reisen kunne framvises. Du må selv sørge for å ha tilstrekkelig batteri og nettdekning om du skal fremvise billett digitalt. Ødelagt skjerm som vanskeliggjør eller hindrer avlesing godtas ikke.

Reisende med Kolumbus billettapp (med 30-dagers HJH-, Kombi, eller Ungdomsbillett) må framvise gyldig billett til båtmannskapet. Dersom du ikke kan fremvise billett, anses det som å reise uten gyldig billett. Reisende som ikke kan framlegge gyldig billett, stiller på lik linje med øvrige reisende uten forhåndskjøpt/reservert billett. Ny billett kan ordnes om bord dersom det er ledig plass. Reisende med Student- og Ungdomspass må kunne vise frem gyldig legitimasjon.

Sykkel

Det kan reserveres plass for sykler. Det kan reserveres 1 sykkel per betalende. Sykkel er gratis.

Problemer med billett

Ved problemer med mottak av billett, må den reisende ta kontakt på e-post for å få tilsendt ny billett. Husk å oppgi reisedato og navn på den reisende.

Tips: Her kan du registrere deg som bruker. Er du registrert bruker, blir bestillingen av billetter enklere. Der finner du også en oversikt over dine bestilte billetter.

Avbestilling eller endring

Billetten kan ikke byttes/endres, men den kan avbestilles. Reisende bes om å utføre avbestillinger på vår nettside i god tid før avreise.

Tur/retur billetter har eget billettnummer for "utreise" og "returreise". Du kan avbestille utreise eller returreise helt uavhengig av hverandre hvis behov iht. våre avbestillingsfrister. Eller du kan avbestille hele din tur/retur reise samtidig.

Tapte reiseutgifter må tas via egen avbestillings- eller reiseforsikring.

Reisende som har reservert billetter med Kolumbuskort (med 30-dagersbillett), Kolumbus billettapp (med 30-dagers HJH-, Kombi- eller Ungdomsbillett) eller 0,- billett (gratis ferje) og ikke møter opp til avgang, faktureres 75% av pris på enkeltbillett.

Misbruk

Vi gjør oppmerksom på at reisende kan bli holdt ansvarlig for eventuelle økonomisk tap selskapet lider som følge av misbruk av reservasjoner. Billett og legitimasjon (legitimasjon kreves av kunder med Student- og Ungdomspass) skal oppbevares under hele reisen og framvises uoppfordret ved kontroll.

Kontrollør har når som helst rett til å be om å få se gyldig billett og legitimasjon, og kontrolløren plikter å ilegge gebyr dersom disse dokumentene ikke kan framvises. Billetter som misbrukes, kan inndras.

Personvern

Her finner du informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Reisegaranti

Her finner du informasjon om reisegaranti.


Stavanger 11.11.2022

Transportvilkår

Transportvilkårene finnes om bord. Transportselskapet sier fra seg alt ansvar for tap av liv, skade på person, tap / skade på reisegods og forsinkelser som sjøloven § 431 gir rett til. Ellers svarer transportselskapet etter sjøloven § 418-419. Søksmål kan bare reises på steder som står i sjøloven § 429.