Vilkår for reservasjon med Kolumbuskort (med 30-dagersbillett) og Kolumbus Mobilapp (med Ungdomsbillett / Kombibillett). Ingen kjøretøysreservasjon:

Bestilling og oppmøte: Muligheten til å reservere billett til Ryfylke og Utsira, opphører 30 minutter før avgang fra rutens startpunkt. Muligheten til å reservere billett til Lysefjorden, i perioden oktober til april, opphører en time før avgang fra rutens startpunkt, og i perioden mai til september, opphører den to timer før avgang fra rutens startpunkt. Bestillinger må også være gjennomført innen nevnte tidspunkter.

Reisende med reservasjon må møte opp senest ti minutter før avgang ved landgangen. Etter den tid stiller en på lik linje med øvrige reisende uten forhåndskjøpt/reservert billett. Reisende som har reservert billetter med Kolumbuskort (med 30-dagersbillett) eller Kolumbus Mobilapp (med Ungdomsbillett / Kombibillett), og ikke møter opp til avgang, faktureres 75 prosent av pris på enkeltbillett.

Når værforholdene (eller øvrige omstendigheter) tilsier det kan MS Utsira ha problemer med å legge til ved hovedferjeleiet Utsira nord (Nordevågen). MS Utsira kan da anløpe ferjeleiet Utsira sør (Sørevågen) i stedet. Ved slike situasjoner vil det være varsellys/info ved ferjeleiene samt varsling til kunder.

Billett: Billetten kan kun benyttes på oppgitt reisestrekning og avgang de er bestilt for, dette gjelder også for returreise. Du som kunde må selv sørge for at du bestiller til rett reisestrekning, for rett antall reisende, rett billettkategori, dato og avgang. For eventuell avbestilling, se avsnittene om «Avbestilling/endring».

Gyldig billett, på papir eller i PDF-format på digital enhet, må framvises ved ombordstigning. Andre typer billettformat eller voucher er ikke tillatt. Reisende med gyldig 30-dagersbillett skal lese av gyldig Kolumbuskort med oppgitt kortnummer ved ombordstigning.

Dersom den reisende viser billetten digitalt med mobiltelefon/nettbrett, må billetten til enhver tid i løpet av reisen kunne framvises. Du må selv sørge for å ha tilstrekkelig batteri og nettdekning om du skal fremvise billett digitalt. Ødelagt skjerm som vanskeliggjør eller hindrer avlesing godtas ikke. Reisende med Kolumbus Mobilapp (med Ungdomsbillett / Kombibillett) må framvise gyldig billett til båtmannskapet.

Dersom du ikke kan fremvise billett, anses det som å reise uten gyldig billett. Reisende som ikke kan framlegge gyldig billett, stiller på lik linje med øvrige reisende uten forhåndskjøpt/reservert billett. Ny billett kan ordnes om bord dersom det er ledig plass. Reisende med Student- og Ungdomspass må kunne forevise gyldig legitimasjon.

Hvem kan reservere? Reisende med Kolumbuskort (med 30-dagersbillett) og Kolumbus Mobilapp (med Ungdomsbillett / Kombibillett) kan reservere plass på vår nettside. Gyldig Kolumbuskort med oppgitt kortnummer må medbringes på reisen.

Sykkel: Det kan reserveres plass for sykler. Kombibåten på Lysefjorden og hurtigbåtene i Ryfylke har kapasitet på opptil 10 sykler. Utsira ferjen har kapasitet på opptil 50 sykler. Det kan reserveres 1 sykkel per betalende. Sykkel er gratis.

Problemer med billett: Ved problemer med mottak av billett, må den reisende ta kontakt på e-post for å få tilsendt ny billett. Husk å oppgi reisedato og navn på den reisende.

Tips: Her kan du registrere deg som bruker. Er du registrert bruker, blir bestillingen av billetter enklere. Der finner du også en oversikt over dine bestilte billetter.

Avbestilling/endring: Billetten kan ikke byttes/endres, kun avbestilles. Reisende bes om å utføre avbestillinger på vår nettside i god tid før avreise.

Tur retur billetter har eget billettnummer for "utreise" og "returreise", og kan avbestilles hver for seg eller samtidig iht. våre avbestillingsfrister.

Tapte reiseutgifter må tas via egen avbestillings- eller reiseforsikring.

Reisende som har reservert billetter med Kolumbuskort (med 30-dagersbillett) eller Kolumbus Mobilapp (med Ungdomsbillett / Kombibillett), og ikke møter opp til avgang, faktureres 75 prosent av pris på enkeltbillett.

Misbruk: Vi gjør oppmerksom på at reisende kan bli holdt ansvarlig for eventuelle økonomisk tap selskapet lider som følge av misbruk av reservasjoner. Billett og legitimasjon (legitimasjon kreves av kunder med Student- og Ungdomspass) skal oppbevares under hele reisen og framvises uoppfordret ved kontroll.

Kontrollør har når som helst rett til å be om å få se gyldig billett og legitimasjon, og kontrolløren plikter å ilegge gebyr dersom disse dokumentene ikke kan framvises. Billetter som misbrukes, kan inndras.

Stavanger 13.01.2020
 
Transportvilkår:
Transportvilkårene finnes om bord. Transportselskapet sier fra seg alt ansvar for tap av liv, skade på person, tap / skade på reisegods og forsinkelser som sjøloven § 431 gir rett til. Ellers svarer transportselskapet etter sjøloven § 418-419. Søksmål kan bare reises på steder som står i sjøloven § 429.